Enade vi stå, söndrade vi falla

Jag fördömer naturligtvis kraftfullt det vansinnesdåd som terrorister gjort sig skyldiga till i Paris och sänder en tanke till offren, deras anhöriga och det franska folket. Alla vänner av frihet och demokrati sluter nu upp vid er sida och ger er allt det stöd vi kan.

I spåren av denna händelse snurrar naturligtvis tusen tankar i huvudet, allt ifrån spekulationer om dådets vem, hur och varför till tankar om vad som borde bli den fria världens reaktion. Allt sådant bör dock få vänta lite. De klokaste tankarna tänks sällan i affekt, de bästa besluten fattas sällan baserade enbart på känslor och utan faktaunderlag. Nu handlar det om att låta polis, säkerhetstjänst och sjukvård ta hand om de drabbade, gripa förövare och hindra att nya dåd genomförs i spåren av fredagens blodbad. Det är akuta åtgärder. Den långsiktiga strategin i kampen mot terrorn är viktig, men inte på samma sätt tidskritisk.

Annat som med fördel kan vänta, eller ännu hellre utebli, är pajkastandet. Att använda tragedin i Paris som slagträ för att vinna billiga politiska poänger på meningsmotståndare borde ligga under vår värdighet. Enskilda politiker kommer oundvikligen att uttrycka sig klumpigt. Det är inte nödvändigt eller ens önskvärt att hudflänga dem för det. Frestelsen att skuldbelägga politiska grupperingar och deras hjärtefrågor, etniska och religiösa grupper kommer lika oundvikligt att på många håll vara stor. Låt oss motstå denna frestelse.

De skyldiga, de enda verkligt skyldiga, till de fruktansvärda dåden är de personer som i fredags spände på sig sina bombbälten, laddade sina Kalasjnikover och gav sig ut i Parisnatten för att mörda slumpvis utvalda medmänniskor, samt de människor i dessa terroristers nätverk som på olika sätt gav logistiskt stöd till attackerna, eller i olika media direkt uppmanat till dylika brott.

Låt inte den berättigade avsky som riktas mot dessa gärningsmän spilla över på oskyldiga vars enda ”brott” är att tillhöra samma etniska grupp eller tillbe samma gud (eller någon gud överhuvudtaget) som gärningsmännen. Låt oss komma till insikt att avskyn för dessa terrorister och vår önskan att få leva i fred är något som förenar oss långt mer än vad våra val av lösningar för att nå dithän skiljer oss.

Patrik Magnusson, oberoende konservativ

3 Responses to “Enade vi stå, söndrade vi falla”


 1. 1 Fältmarskalken November 17, 2015 at 8:07 pm

  “De skyldiga, de enda verkligt skyldiga, till de fruktansvärda dåden är de personer som i fredags spände på sig sina bombbälten, laddade sina Kalasjnikover och gav sig ut i Parisnatten för att mörda slumpvis utvalda medmänniskor, samt de människor i dessa terroristers nätverk som på olika sätt gav logistiskt stöd till attackerna, eller i olika media direkt uppmanat till dylika brott.”

  Väl talat herr Magnusson!

  Vi har de senaste dagarna kunnat konstatera hur företrädare för pladdervänster och annat socialistiskt patrask, från sina höga hästar och med snusförnumstiga resonemang, i princip söker skuldbelägga Frankrike, den stat som utsatts för de fasansfulla illgärningarna, samtidigt som illgärningsmännen ursäktas då de på allehanda sätt påstås varit utsatta och förtryckta och genom detta funnit sig nödsakade att begå de vidriga handlingarna. Vilken infernalisk dumhet!

  Bland dessa vänsterpladdrare finner vi ock rikets utrikesminister, det oskickliga och från det diplomatiskt perspektiv fullständigt inkompetenta statsrådet Wallström, som söker blanda in den hedervärda staten Israel i orsakssambanden. Man tar sig för pannan!

  Klart är – vad än pladdervänster och annat socialistiskt patrask påstår – att det fulla ansvaret för de fasansfulla och hemska morden helt och hållet ligger hos de, som med egna fingrar, lät avfyra sina dödsbringande vapen och utlösa sina mordiska sprängladdningar, varigenom oskyldiga människoliv släktes och andra lemlästades.

  Ytterst är de ursäktande resonemang vi nu beskådar ett uttryck för socialistiska teser innebärande att ansvaret alltid ligger hos någon annan och i samhällsstrukturer, som icke är socialisterna till pass.

 2. 2 essenonvideri November 18, 2015 at 8:00 pm

  Tack Fältmarskalken, för ditt vänliga instämmande. Jag ställer mig också mycket skeptisk till de förklaringsmodeller och ursäktande kommentarer som framförts från vänsterhåll i spåren av terrordåden. En vacker dag kommer tiden att ställa de största klåparna och medlöparna till svars för deras överslätande hållning mot Daesh och andra våldets apostlar och deras brist på stöd för de västliga demokratierna och de som fallit offer för dåden.

  Nu gäller det att hålla fokus på det viktigaste, att hindra nya attentat och att klura ut strategier för att långsiktigt undanröja terrorhotet mot oss och att i grunden krossa de mordiska rörelser som ligger bakom hotet. Därför väljer jag tills vidare att ignorera alla Romsons tanklösa tweets, utrikesministerns huvudlösa resonemang och andra galenskaper. De är perifera i sammanhanget.


 1. 1 instant messaging apps Trackback on January 10, 2017 at 10:55 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s