Våra grannar är måttligt imponerade…

…av nymoderaternas luftslott till försvar. Trots att moderata ministrar och riksdagsledamöter med emfas försäkrar att vi har ett utomordentligt försvar, ja faktiskt så bra att vi till och med kan kosta på oss att lova assistans till grannar i nöd, så tycks våra grannländer vara måttligt imponerade.

Redan förra året klargjorde för säkerhets skull Norges regering samt NATO-ordföranden att Sverige inte kan påräkna någon hjälp från deras håll om vi skulle hamna i klistret, vilket borde vara överflödigt. Vi är inte med i NATO. Självklart kan vi inte då förvänta oss att de skall försvara oss. Det är sådant man är medlem i allianser för.

Dessa klarlägganden signalerar något viktigt om omvärldens syn på oss. För det första att vi inte förväntas kunna försvara oss på egen hand, utan är helt beroende av hjälp utifrån. För det andra att Sverige, allianslöshet till trots, tycks förvänta sig att andra skall vara villiga att ge denna hjälp.

Efter den ryska bombflygövningen mot svenska mål under påsken då den svenska incidentberedskapens brister blottlades kom reaktioner från både Estland, Lettland och Polen. Lettlands försvarsminister Artis Pabriks är liksom sina baltiska kollegor frågande inför den svenska försvarsberedningen som rest världen över för att samla underlag, men helt hoppade över att besöka våra baltiska grannar.

Balterna är tydliga både med deras absoluta behov av hjälp västerifrån, om det tryck man känner från sin ryska granne och om Sveriges nyckelposition för att västlig hjälp skall kunna nå dem. Mellan raderna anar man både frustration och oro över den svenska naiviteten när det gäller Ryssland och ett misstroende mot vår vilja och förmåga att leva upp till vår ensidiga solidaritetsförklaring.

Påskincidenten tolkades i Polen (Polens centrum för öststudier) som att det svenska flygvapnet inte klarar sina uppgifter och från Estland (Estlands Internationella Centrum för försvarsstudier) kommer synpunkten att Sverige är förnedrat och hård kritik riktas mot den svenska regeringen och moderaternas ointresse för säkerhetsfrågor.

Nu sällar sig brittiska försvarsexperter (Royal United Services Institute) till kritikerna. ”Hela Sveriges försvarsstruktur riskerar att skära ihop”. Britterna som lägger stor vikt vid ett gott samarbete med Norden och ser Sverige som en regional nyckelaktör är oroade över att vårt försvar är så underfinansierat, att vårt försvar inte klarar sin uppgift.

Praktiskt taget hela vårt grannskap tycks ha kommit till slutsatsen att Sveriges militära svaghet blivit till ett regionalt säkerhetsproblem. Med ett undantag. Ryssland. Även där noterar man naturligtvis vår svaghet och drar sig inte för att öppet håna oss för den, men något problem torde man inte betrakta det som.

De som har störst anledning att bekymra sig är balterna. Ryssland gör inte direkt någon hemlighet av sina ambitioner att utöva inflytande där, och om svensk och västlig militär oförmåga blir allt för uppenbar blir nog lockelsen att återta de tre ”utbrytarrepublikerna” övermäktig för Moskva. Vår ansvarslöshet kan således på sikt kosta våra grannländer deras frihet. Just en sådan situation där baltstaterna ockuperats och ryssarna vill skära av dem från möjligheterna att ta emot hjälp västerifrån är precis en sådan som påskens ryska bombövningar är förberedelse för.

Mot den bakgrunden är det inte att förvåna att inställningen till den svenska försvarspolitiken i Estland, Lettland och Litauen är så kritisk. Det som bör förvåna är snarare hur beskedlig kritiken är.

Patrik Magnusson, oberoende konservativ

Advertisements

3 Responses to “Våra grannar är måttligt imponerade…”


 1. 1 Fredrik August 8, 2013 at 9:23 am

  Sannolikt står en återförening med Ukraina högre upp på dagordningen. Förmodligen mycket långsamt med olika slags unioner; valutaunion o.dyl. och samarbeten tills det inte längre är meningsfullt att kalla dem två länder. Vitryssland följer därefter så fort galningen i Minsk kan avpolleteras. Sedan är det nog dags för Lettland vars ryskspråkiga befolkning behöver moderlandets hjälp. Söderut är det mer tveksamt. Vill ryssarna verkligen ha tillbaka Kazakstan?

  Vad Sverige beträffar är nuvarande läge förmodligen det bästa för Ryssland. Man har inget att frukta och kan lätt diktera villkoren. Jag gissar på att Fårösund hyrs ut till Ryssland på 50 års tid med början 2020.

 2. 2 essenonvideri October 3, 2013 at 8:29 pm

  Fredrik,

  Tack för din kommentar. Dessvärre drunknade den i en massa spam, så jag såg den först nu. Exakt vad Ryssland planerar och inte, och vad de kan snubbla in i utan att ha planerat det, är svårt att gissa sig till. Vilket naturligtvis är anledningen till att man bör förbereda sig på det värsta.

  Jag tror som du att Ukraina och Vitryssland ligger närmast till hands att återföra till Moskvas famn, och att det sannolikt kan ske (har delvis redan skett) med i princip fredliga medel genom en gradvis integration.

  Annars är det ju tydligt att Rysslands strategiska fokus kommit att hamna väldigt mycket på Balticum, Östersjön och Arktis. Med goda skäl. Det är viktiga regioner för Ryssland.

  Jag vet inte om Ryssland faktiskt har en målsättning att “ta tillbaka” baltstaterna. Förmodligen inte. Det räcker nog att skrämma dem till foglighet inför husbondens krav. Därmed inte sagt att läget kan ändras. Verkliga eller upplevda oförrätter mot “Sudetryssarna” i Baltikum kan i kombination med inrikespolitiskt tryck i Ryssland driva fram en rysk intervention.

  I ett läge där väst upplevs som svagt och viljelöst, och Sverige i högsta grad så, är tröskeln för ett sådant ryskt agerande låg. Vår försvarspolitiska bankrutt ökar således risken för att en viss situation skall utmynna i en rysk aktion mot Balticum. Samtidigt innebär vår solidaritetsdoktrin att ryssarna kan se behov av att vid en sådan operation i Balticum neutralisera de små militära resurser vi faktiskt ännu har kvar, främst vårt luftförsvar.

  I det perspektivet kan man se både det simulerade bombanfallet mot Sverige i påskas och de nu pågående storövningarna i östersjöområdet. Ryssland övar vad de skall göra om och när situationen i ryska ögon kräver att man tar itu med balterna.


 1. 1 sex opinion Trackback on February 26, 2017 at 1:56 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: