Ett KD-steg i rätt riktning

Mikael Oscarsson (kd) - Baxar sitt parti på rätt kurs i försvarsfrågan

Mikael Oscarsson (kd) – Baxar sitt parti på rätt kurs i försvarsfrågan

Kristdemokraterna som länge varit en bromskloss inom alliansen när det gäller vårt närmande till NATO tar nu ett steg i rätt riktning när man nu förordar en utredning om ett svenskt medlemskap i den västliga försvarsalliansen.

Oavsett vad man anser om ett svenskt NATO-medlemskap bör man rimligtvis välkomna en ordentlig genomlysning av vad ett medlemskap, liksom ett fortsatt utanförskap, skulle få för konsekvenser. Det strategiska vägval det innebär att ansluta sig till en allians eller ej är en sådan grundläggande förutsättning för de försvarspolitiska prioriteringarna att det egentligen inte blir meningsfullt att fatta beslut om hur vårt försvar skall vara utformat innan foten satts ned i NATO-frågan.

Personligen är jag övertygad att en sådan analys (om den görs ärligt och förutsättningslöst) otvetydigt skulle peka på stora fördelar med ett svenskt medlemskap. En utredning om NATO-medlemskap är således ett viktigt steg mot ett beslut om en svensk medlemsansökan.

Om det efter utredning fortfarande inte går att nå politisk enighet om ett svenskt medlemskap bör dock dörren för ett medlemskap slås igen för överskådlig tid. Allt för länge har vi utformat vårt försvar som om vi vore NATO-medlemmar, med allt vad det innebär av åtaganden och förberedelser för hjälp, när vi realiteten saknar medlemskap och måste räkna med att stå ensamma den dag vi angrips. Kan vi inte bli NATO-medlemmar så måste vi vara alliansfria – med allt vad det innebär.

Om vi inte i närtid kan nå enighet om att ansluta oss till NATO måste vi dra de försvarspolitiska konsekvenserna av detta vägval. Då måste vi åter bygga upp ett invasionsförsvar som på egen hand kan göra ett militärt företag mot Sverige så kostsamt att en potentiell angripare i det längsta avstår. Detta kommer att bli oerhört kostsamt, men vore i alla fall till skillnad från dagens modell en logiskt konsekvent lösning. Så länge utredningen klart visar exakt hur kostsam denna lösning vore och om partierna är beredda att ta dessa kostnader hellre än att ansluta Sverige till NATO så tänker inte jag klaga, även om jag alltså föredrar NATO-alternativet. Med vad som helst är bättre än dagens ”sämsta av två världar”-politik.

Man bör dock komma ihåg att ett NATO-medlemskap inte är en fribiljett till försvarspolitisk lättja. Även NATO-medlemmar förväntas bära sin del av de gemensamma försvarskostnaderna, och Sverige skulle som NATO-medlem fortfarande ha huvudansvaret för att försvara Sverige. Den svenska försvarsbudgeten skulle behöva förstärkas med över 20 miljarder årligen för att nå upp till de nivåer som förväntas av en NATO-medlem (och som förvisso få europeiska NATO-länder lever upp till). Hur mycket budgeten skulle behöva förstärkas för ett Sverige som försöker stå helt på egna ben går bara spekulera i. Det handlar sannolikt om mångdubbelt mer än vid NATO-alternativet.

Patrik Magnusson, oberoende konservativ

Advertisements

2 Responses to “Ett KD-steg i rätt riktning”


 1. 1 Fr June 25, 2013 at 8:01 pm

  Om man inte har ett försvar kan man inte ingå i en försvarsallians. Frågan är alltså inaktuell.

 2. 2 essenonvideri June 29, 2013 at 7:48 pm

  Fr, det går alldeles utmärkt att vara med i en försvarsallians utan att ha ett försvar. (NATO-medlemmen Island är ett konkret exempel) Det kräver dock att alliansens övriga medlemmar är villiga att acceptera en friåkare som medlem. Och det är naturligtvis där skon klämmer för Sveriges del.

  Om Sverige skulle ansöka om medlemskap med den klena förmåga vi har borde inte NATO;s medlemmar rimligen acceptera. I praktiken tror jag dock att de skulle göra det. Sverige må vara en slarver som inte når upp till NATO:s krav, men det är de flesta nuvarande NATO-medlemmar också. Att vägra Sverige med det motivet vore att kasta sten i glashus.

  Det tycks också som om NATO är mera nöjda med vårt försvar än vad vi själva (nya moderaterna undantagna) är om man får tro deras analyser av den förmåga vi säger oss vilja skapa om ett antal år om pengarna räcker.

  Allt detta skall naturligtvis inte tas som intäkt för att vi inte behöver stärka vårt försvar. Det behöver vi. NATO eller ej. Glädjande nog verkar Kd ha insett även detta och förordar nu en utbyggnad av försvaret. Att det sedan är en tämligen blygsam utbyggnad, och att vi inte sett om de lyckas få genom det och är villiga att finansiera det är en annan sak. Men att man börjar tala i termer av att stäkra försvaret är i alla fall en härlig omväxling.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: