Sommartyckande 3: Medborgarskap åt afghanska tolkar

I samband med att den svenska insatsen i Afghanistan börjar lida mot sitt slut (den skall avvecklas till 2014) har frågan rests vad som skall hända med de afghanska tolkar som tjänstgjort tillsammans med de svenska förbanden. Genom att erbjuda sin hjälp till de svenska trupperna, en hjälp som enligt de svenska soldaterna varit ovärderlig, har de nämligen hamnat i en utsatt situation. All form av samröre med ISAF-soldaterna är nämligen i talibanernas ögon liktydigt med förräderi, vilket självfallet liksom de flesta förseelser straffas med döden.

Afghansk tolk i tjänst med svenska soldater

Vad som händer när de internationella styrkorna lämnar Afghanistan vet vi inte. I värsta fall återtar talibanerna kontrollen över landet. Även om så inte sker verkar det sannolikt att de under lång tid kommer att kunna operera i stora delar av landet, terrorisera befolkningen i allmänhet och hämnas på de som tagit parti mot dem i synnerhet. Mot den bakgrunden är det knappast förvånande att de tolkar som arbetat för Sverige och ISAF ser sig om efter en reträttväg, t.ex. genom att söka syl i Sverige.

Det hör till anständighetens absoluta grundkrav att Sverige tar ansvar för de personer som i krig tagit parti för och hjälpt våra soldater. För möjligheten att rekrytera lokalbefolkning till vår hjälp under framtida insatser är det också av vikt att vi i praktisk handling visat att vi tagit hand om de våra. De tolkar som vill följa med de svenska soldaterna när de åker hem skall självfallet få det.

Problemet är att nuvarande lagstiftning inte tillåter särbehandling av utlänningar i svensk sold. Skall de få asyl i Sverige så är det individuell prövning av skyddsbehov som gäller, precis som för alla som söker en fristad i Sverige. Förvisso kan utfallet bli att de får asyl i en sådan prövning, men med tanke på att de byråkratiska kvarnarna mal så långsamt är risken uppenbar att flera av dem hunnit stryka med innan så sker. Det verkar också rimligt att den som tar ett farligt uppdrag för svenska staten i förväg vet vad det innebär, att man redan från början har en utfästelse om att bli omhändertagen, och inte utelämnas åt en framtida prövning med oviss utgång.

Sverige bör införa en lagstiftning som gör det möjligt att utdela svenskt medborgarskap till personer som gör stora insatser för Sverige, eller som tjänstgjort i eller tillsammans med svenska styrkor under skarpa insatser. Exakt hur detta skulle utformas kan diskuteras. Till exempel skulle man kunna tänka sig att personer som under viss tid, säg 5 år, varit anställd av svenska förband automatiskt erbjuds medborgarskap, att Konungen, med stöd av en särskild nämnd, har rätt att utöver det belöna särskilda insatser med medborgarskap.

Man kan också tänka sig att personer som varit anställda av svenska förband, men ännu inte erbjudits medborgarskap, med automatik erbjuds uppehållstillstånd och fri resa till Sverige om och när det svenska uppdraget avslutas och trupperna åker hem. Den tid de tjänstgjort kan sedan räknas in som om de haft asyl i Sverige om de senare ansöker om medborgarskap.

Oavsett hur man utformar det hela är det av yttersta vikt att vi står upp för och tar ansvar för de personer som ställt upp för oss och riskerat sina liv i vår tjänst, och att den som står inför valet att träda i svensk tjänst redan från början vet att vi kommer att ta det ansvaret.

Patrik Magnusson, oberoende konservativ

Advertisements

0 Responses to “Sommartyckande 3: Medborgarskap åt afghanska tolkar”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: