Intressant feministiskt prejudikat

Sjöstedt visade sig till sist vara numret större än Dinamarca

Så har vänsterpartiet slutligen valt sig en ny ledare. Det blev till sist den favorittippade Jonas Sjöstedt som med bred majoritet fick förtroendet. Därmed tvingas jag erkänna att jag gissade fel. Jag trodde att ideologisk dogmatism skulle fälla avgörandet till Rossanna Dinamarcas fördel. Vänsterpartiet är att gratulera till en kompetent ledare. Jag ser nu med spänning fram emot att se om Sjöstedt vågar ge sig på en uppgörelse med kommunismen i sitt parti, och vad som då händer.

Annars är det ju ett intressant prejudikat att det parti som mer än andra riksdagspartier förknippats med feminismen i valet mellan en kompetent man och en mindre kompetent kvinna väljer mannen. Enligt alla genusteoretiska modeller borde det bara ha funnits ett möjligt val i denna situation – att välja kvinnan, för att hon är just kvinna. Inte minst med tanke på att den avgående ledaren är manlig.

Därmed måste det ju bli rejäl uppförsbacke för alla som, likt vänsterpartiet, förordar kvotering av kvinnor till olika poster runt om i samhället. Om nu vänsterpartiet tillät sig att låta resultat gå före feministisk dogm, varför skall då inte privata företag tillåtas göra detsamma. Man skall leva som man lär. Här kan ju Centern agera förebild. De valde inte partiledare efter kön, utan efter vem som de trodde var bäst lämpad.

Patrik Magnusson, oberoende konservativ

Advertisements

15 Responses to “Intressant feministiskt prejudikat”


 1. 1 Allianspartisten January 6, 2012 at 5:00 pm

  “Därmed tvingas jag erkänna att jag gissade fel. Jag trodde att ideologisk dogmatism skulle fälla avgörandet till Rossanna Dinamarcas fördel. Vänsterpartiet är att gratulera till en kompetent ledare. Jag ser nu med spänning fram emot att se om Sjöstedt vågar ge sig på en uppgörelse med kommunismen i sitt parti, och vad som då händer.”

  Detta säger väl kanske att det även i denna socialismens högborg, där dogmatiken säger att kollektiva egenskaper (i detta fall kön och etnicitet) är av största värde och personliga egenskaper är av intet värde, ändå finns ett litet mått av pragmatism som kombinerat med taktik ändå fällde avgörandet.

  Även om jag inte gjort någon närmare analys av kamraten Dinamarca är det jag snappat upp desto mer förfärande. Fullständig naivitet och aninglöshet på det ekonomiska området verkar dock vara en av hennes egenskaper, då hon i veckan krävde omedelbart införande av 35 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Kamraten Sjöstedt, vars omdöme på det ekonomiska området inte är helt obefintligt, ville i alla fall gå något långsammare fram och verkar även ha bekymrat sig om den för många vänsterpartister helt ointressanta frågan – finansieringen.

  Sakpolitik i all ära men det som nog ändå fällde avgörandet var nog det taktiska. Vänsterpartiet har, om man lyckas tvätta bort den kommunistiska smutsen, ett slagläge gentemot socialdemokraternas vänsterflygel. Även de mest övertygade dogmatikerna kan inte ha blundat för att en partiledare, som vad man än i övrigt tycker om hans åsikter, ändå har en viss karisma och en förmåga att uttrycka sig som skulle kunna leda partiet bort från den ökenvandring, där en tredjedel av väljarna förlorats och som kamraten Ohly inte förmådde vända bort ifrån.

  Mycket talar för att den store förloraren i denna strid varken är kamraten Dinamarca eller någon annan av kandidatkamraterna utan Håkan Juholt. Läget på både mittenfronten och på den gröna fronten har länge varit bekymmersamt för Juholts styrkor, med svåra förluster av manskap. Nu öppnas också en vänsterfront. Att bedriva trefrontskrig är ingen avundsvärd uppgift.

 2. 2 Erik Rune January 7, 2012 at 11:09 am

  En annan vinkel.

  På 1970-talet ansågs Margaret Thatcher ha tagit sig fram till partiledar- och premiärministerposterna genom att som kvinna vara inte bara lika bra utan bättre än männen. Om man räknar med en informell könskvotering till förmån för män (bastubadskvotering) bröt hon denna medelst överlägsenhet.

  Nu har vänsterpartiet valt en “vit, medelålders man” till partiledare. Det kan tänkas att han medelst överlägsenhet har brutit en motsvarande könskvotering till förmån för kvinnor. Det är i så fall ett thatcherliknande undantag som inte prejudicerar.

 3. 3 Patrik Magnusson January 7, 2012 at 3:19 pm

  Erik Rune,

  Du inser själv, förmodar jag, hur konstlad din bortförklaring låter. Thatcher valdes för att hon av sitt parti ansågs bäst lämpad att leda det. Hennes företrädare, och efterträdare, alla manliga, valdes på samma grunder. Sedan må tories kanske i något läge på grund av förutfattade meningar ha missat en ännu bättre kvinnlig kandidat, men det är ju i så fall deras förlust. Poängen är att oavsett vilket så har tories agerat konsekvent. Deras politik är att partier, föreningar, företag och andra organisationer själva skall avgöra vem som är bäst lämpad att företräda dem – inte staten eller domstolar.

  När vänsterpartiet nu väljer en manlig ordförande så följer de förvisso svensk lag. Än så länge får svenska partier själva bestämma vilka som skall företräda dem. Däremot handlar de i strid med sina egna värderingar. Om den feminism som (v) hyllar hade fått styra så borde (v) ha valt den kvinnliga kandidaten.

  Men eftersom det nu gällde saker som de själv uppfattade som viktigt (sitt eget partis förmåga att attrahera väljare) så fick de ideologiska dogmerna stå tillbaka. Det är antingen ett tydligt prejudikat eller ett bevis på galopperande hyckleri.

 4. 4 Erik Rune January 7, 2012 at 7:56 pm

  Bortförklaring och bortförklaring, jag är ingen officiell, ansvarig företrädare för vänsterpartiet utan blott en vanlig v-medlem. Och en som försöker hitta egna vinklar på politiken, däribland i denna blogg.

  Men här dök en välkänd konservativ tankefigur upp, nämligen denna: vänstern lever inte som den lär utan visar sig vara av samma skrot och korn som alla andra, den konservativa, pessimistiska människosynen triumferar än en gång. Så ser tankefiguren ut. Och på högerkanten lever man som man lär, helt enkelt därför att man lär som man lever.

  Vänstern vill alltid mer än det för ögonblicket givna. Vänstern är därför – skulle man kunna säga med ett drastiskt uttryck – dömd till hyckleri. Vänstern kommer aldrig att kunna leva upp till sina ideal. Dessa är städse längre bort, högre upp. Detta är en framstegstanke och som sådan ett sant uttryck för mänsklighet. Insikten om fattig, syndig människas ofullkomlighet får därför inte leda till felslutet att avvisa framsteget.

  Nu lever vänsterpartiet inte upp till feminismen i sitt val av partiledare. Det betyder alltså inte, vill jag understryka, att framstegstanken – här: feminismen – är övergiven. Partiledarvalet är inte ett prejudikat. Det är möjligen ett av de hycklerier som vänstern för alltid är dömd till i sin egenskap av framstegsvän.

  När en kristen inte förmår leva upp till efterföljelsens bud kan han få förlåtelse enligt nåden på grund av Jesu offerdöd. Något motsvarande finns inte i politikens värld.

 5. 5 Erik Rune January 7, 2012 at 8:02 pm

  Tillägg till frågan om hyckleri. Om partiet inte lever upp till sina ideal måste det tala sanning och säga: vi gjorde ett avsteg denna gång på grund av det och detta.

 6. 6 Patrik Magnusson January 7, 2012 at 8:56 pm

  Erik Rune,

  Väl fäktat. Här lyckas du förklara vänsterns förhållningssätt på ett sätt som även en konservativ uv kan förstå. Det som ur vårt perspektiv blir hyckleri och därför förkastligt, blir om man ser på det med andra (mera rödtonade)glasögon också hyckleri, men inte därmed automatiskt förkastligt, utan en naturligt följd av den strävan att förändra verkligheten till den ideologiska modellen som vänstern torgför, en strävan som vi till höger förkastar som omöjlig och skadlig.

  Eftersom jag är den jag är, och har de värderingar jag har, så övertygar du naturligtvis inte, lika lite som jag har några utsikter att övertyga dig, men du lyckas på ett bra sätt få mig att begripa hur våra tankesätt skiljer oss, och även hjälpa mig att få upp ett öga för att en slutsats som jag höll för naturgiven (att hyckleri är förkastligt) egentligen var en konsekvens av mitt ideologiska perspektiv, och att det finns andra sätt att se på det hela.

  Just denna typ av aha-upplevelser är vad som gör mig så glad att du hittat till min blogg. Där alla tänker lika blir som bekant inte mycket tänkt. 🙂

 7. 7 Erik Rune January 8, 2012 at 11:34 am

  Jag tackar för de vänliga orden. Ja, världen ändrar utseende beroende på varifrån man betraktar den. Och utan anspråk på att “övertyga” den andre kan man desto lättare låta skilda tänkesätt belysa varandra. Det tycker jag är givande, och det gör också att denna blogg blir trevlig att besöka.

  Ytterligare en tanke. Hyckleri förblir naturligtvis en negativ sak även om det sett genom rödtonade glasögon uppvisar en del 3D-effekter. Men hur är det då på högerkanten? Om man lever som man lär (på grund av att man har den enkla uppgiften utforma läran efter hur man redan lever och en pessimistisk människosyn), är hyckleri då ens teoretiskt möjligt?

 8. 8 Allianspartisten January 8, 2012 at 12:39 pm

  Sjöstedt må vara man men han verkar redan vara på väg långt ut i genustramsets träsk där de enda öarna består av kvicksand. Huvudtanken i den politiska kökkenmödding som vänsterpartiet nu skall torgföra är att friskt blanda socialism-feminism-klimathot.

  En av de första slutsatserna kamraten Sjöstedt kommer fram till, i enlighet med denna kökkenmöddingsideologi, är att män är större hot mot klimatet än kvinnor. För mig skiljer sig detta synsätt endast maginellt från de tankar som framfördes av den genustramsets banérförare som hävdade att “män är djur”.

  Nog hade jag trott lite mer om kamraten Sjöstedt (…eller var detta ett självspäkande offer till den allsmäktiga feminismens gudar?). Kanske kan nu trots allt Juholt sova lite bättre om nätterna då vänsterpartiet även med den nye ledaren är fullständigt “far off” från sunt förnuft.

 9. 9 Patrik Magnusson January 8, 2012 at 3:40 pm

  Allianspartisten: Mitt i allt beröm av kamraten Sjöstedts goda egenskaper (som jag själv instämmer i) får man inte glömma bort att han fortfarande är vänsterpartist och står för idéer som är en smula *host* vänster. Att socialism-feminism-klimathot är slagord han ansluter sig till är därför knappast ägnat att förvåna.

  Sedan kanske det finns viss taktik i att så tydligt omfamna feminismen som ju fått utstå en rejäl örfil i och med valet av Sjöstedt. I grunden tror jag dock att (v) i stort kommer att vara ungefär samma parti under den nya ledaren, bara lite smakfullare förpackat. Trots allt är ju medlemmarna desamma, och torde se till att de röda utopierna inte allt för mycket sätts i baksätet.

 10. 10 Patrik Magnusson January 8, 2012 at 4:15 pm

  Erik Rune: ” Om man lever som man lär (på grund av att man har den enkla uppgiften utforma läran efter hur man redan lever och en pessimistisk människosyn), är hyckleri då ens teoretiskt möjligt?”

  Intressant fråga som jag önskar att jag kunde svara nej på. Riktigt så enkelt är det ändå inte. Förvisso kan man säga att högern på ett annat sätt än vänstern utgår från verkligheten, och söker forma samhället efter hur människan faktiskt är, inte efter hur man önskar att människan är.

  Ändå förutsätter ett konservativt samhälle att det finns ett antal normer som man som människa skall leva upp till. Vi lägger stort värde vid personligt ansvar och laglydighet. En person som smiter undan sin värnplikt (på den tiden vi nu hade det) och samtidigt kräver ett stakt försvar är en hycklare.

  En person som förordar familjevärden men själv springer till prostituerade är en hycklare. En person som står upp för lag och rätt, men själv fifflar med bokföringen är en hycklare. En person som talar om det okränkbara livet, men själv väljer abort när graviditeten inte passar är en hycklare. Så nog finns det gott om högerhycklare också, tyvärr. Vi är också ofullkomliga.

  Däremot kan man kanske säga att vårt liv blir lättare såtillvida att vi erkänner denna ofullkomlighet och genom att vårt samhälle byggs i linje med människans natur inte på tvärs mot den. Därmed minskar utrymmet för hyckel, samtidigt som olika kontrollsystem hjälper oss att hålla oss till den smala vägen.

 11. 11 Allianspartisten January 8, 2012 at 4:37 pm

  Patrik,
  Du har absolut rätt i att han fortfarande är vänsterpartist och i grunden hyser marxistiska värderingar, vänsterpartiets program är ju som sagt “en smula vänster”. Det som ändå förvånar mig är att han så direkt ger sig in i plakat- och schblonmässiga svart-vita resonemang som “män-är-större-klimatbovar-än-kvinnor”. Även en resonerande vänsterperson borde kunna prestera något lite bättre.

  Jag har en givetvis en förståelse för att det finns de som ser samhället på andra sätt än vad jag gör och utifrån detta pläderar för att t.ex. högre skatter, ökad samhällstyrning och mindre civilsamhälle ger ett större mått av gemensam välmåga. Om frågor av denna typ kan man föra en resonerande argumentation. Kanske hade jag i min naivitet trott att Sjöstedt skulle utgå från detta i sitt angreppsätt även om resultatet självklart fortsatt varit vänsterlösningar.

  Nu väljer inte Sjöstedt denna väg utan dundrar istället igång på värsta struktursocialistmanér och börjar med att bygga upp modeller och strukturer för att sedan försöka hitta företeelser i verkligheten som de kan appliceras på. Det finns inte ett uns av förnyelse i detta utan det är i grunden samma naiva och resultatlösa samhällanalys som socialister ägnat sig åt sedan Karl Marx dagar.

  Alltså inget nytt under solen utom det att kamraten Sjöstedt möjligen framstår som en mer sympatisk person än kamraten Ohly.

 12. 12 Erik Rune January 9, 2012 at 6:08 pm

  Patrik Magnusson, det verkar alltså som om den enda helt hycklerisäkra ideologin är liberalismen och då enkannerligen den typ av densamma som jag har benämnt “pojkliberalism”, dvs det ideologiska rättfärdigandet av ett lustmaximerande levnadssätt finansierat av pappas pengar och utövat på Stureplan.

  Konservatismen och socialismen synes i denna fråga ha mera inbördes gemensamt än en viss sorts liberalism.

 13. 13 Fältmarskalken January 9, 2012 at 7:16 pm

  Herr Magnusson och herr Rune,
  Diskursen om hyckleri saknar icke sina poänger och är som förtjänstfullt framgår ytterst relaterad till värderingar visavi avsaknad av desamma. Således torde det för en värderealtivist vara omöjligt att hyckla medan den som hyser fasta värderingar, vilka krävs för ett gott och harmoniskt samhällsbygge, alltid måste vara på sin vakt. Dock är ingen fullkomlig och arvssynden har vi i oss varför ett viss mått av hyckleri, hur beklagligt det än är, alltid torde förekomma. Dock synes det senare vara att föredra framför ett av värderelativismen präglat samhällsbygge, ett samhällsbygge som enbart kan leda in i fördärvet.

 14. 14 Erik Rune January 9, 2012 at 7:37 pm

  H:r Fältmarskalk, från olik utgångspunkt instämmer jag i det sagda om värderingar kontra värderelativism även om jag tvivlar på att värderingar enkelriktat styr samhället och menar att samhället påverkar värderingarna.

 15. 15 Thomas January 10, 2012 at 12:21 am

  Jag ber allra ödmjukast om ursäkt, men jag har klara problem med att orka bry mig dess mera om vad socialister, vänsterfeminister, och allehanda (sekulär)progressiva sysslar med, oavsett om det gäller partiledarbyte eller annat.

  I stort försöker jag istället fokusera på konservatismen, och på kristendomen. I denna anda, hoppas jag väldigt mycket att det ska komma fram många, konservativa, på sunda kristna värderingar vilande, icke-feministiska partier i Sverige vad det lider.
  Det hoppas jag.

  Mvh,
  Thomas


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: