Omröstning: Svenska monarker

Ärade läsare. Med detta testar Esse Non Videri ett nytt grepp, nämligen att erbjuda omröstningar. Faller detta väl ut kan det nog komma att bli ett återkommande inslag. Temat för denna första omröstning mynnar ut från en diskussion med anledning av min nyhetskrönika för 2011 och handlar om svenska monarkers insatser. Ett särskilt tack till Erik Rune för idén.

Det går bra att kommentera sin röst för den som så önskar. Särskilt för de som väljer alternativet “någon annan” kan det ju vara värdefullt att åtminstone få tala om vem denne någon är.

 

Bakgrunden till att ämnet kom upp i nyhetskrönikan var naturligtvis det gångna årets intensiva och smutsiga kampanj från republikanerna mot kungahuset. Här och här kan läsas ett par debattartiklar som reagerat mot drevet:

 

 

Patrik Magnusson, oberoende konservativ

Advertisements

14 Responses to “Omröstning: Svenska monarker”


 1. 1 Björn January 6, 2012 at 12:16 am

  Orättvist att taga med nuvarande konung. Han har inte haft samma möjlighet att sätta samma prägel på historien som de övriga.

 2. 2 Populisten January 6, 2012 at 12:44 am

  Jag låter tillsvidare bli att rösta eftersom det egentligen är en omöjlig fråga (därmed inte sagt att det var fel att ställa den).

  Gustaf Eriksson (Wasa) skapade den svenska nationalstaten och avskaffade valkungadömet. Var det bra eller dåligt? Han gick över lik, då han gjorde det och hade han inte gjort det kanske landet blivit mer provinsiellt konservativt.

  Gustaf IV Adolf såg till att vi tappade Finland och skapade därmed oavsiktligt den geografiskt moderna Sverige (något som har större betydelse än man kan tro).

  Gustav Vs insats under två världskrig ska absolut inte underskattas heller.

  Karl XII var hur som helst galen. Han är inte aktuellt att rösta på för min del. Voltaires omdöme om honom skriver jag under på. Felet var inte karaktärsbrister utan att hans dygdiga sidor var så överdimensionerade att han blev ett monster.

 3. 3 Erik Rune January 6, 2012 at 9:06 am

  Nu har jag lagt min röst på Gustav Vasa som också leder omröstningen. Vi får se hur det fortsätter.

  Beträffande Karl XII hör hans dygd till det personligt sympatiska hos honom. Om samtida politiker visade mera dygd vore en del vunnet. Karl XII är en av de intressantaste personerna i regentlängden, men när byter hans krig karaktär från rättvist försvarskrig till äventyrlighet? Eller är frågan felställd?

 4. 4 Fältmarskalken January 6, 2012 at 9:11 am

  Min röst är nu lagd på Konung Gustaf I. Såsom förklaring ber jag att få hänvisa till mitt inlägg i föregående diskussion.

  Utfallet av denna herr Magnussons lovvärda undersökning kommer att följas med största intresse.

 5. 5 Patrik Magnusson January 6, 2012 at 11:08 am

  Björn,

  Livet är orättvist. Alla har de haft olika förutsättningar. Vissa föddes till ämbetet. Andra fick slåss för det. En del fick många år på tronen, andra få. Några verkade i en tid av kungligt envälde, andra i en tid när kungen haft väldigt lite att säga till om. Detta påverkar naturligtvis vilka möjligheter de haft att åstadkomma saker.

  Se därför inte omröstningen som en betygsättning av monarkernas insats, utan enbart som en fråga om vem som haft störst betydelse. Sedan är det nog värt att beakta populistens kommentar. Det är ju egentligen en omöjlig jämförelse, och man måste nog ta omröstningen för vad den är, en ytterst subjektiv lek med historien.

 6. 6 AD January 6, 2012 at 2:09 pm

  Frågan är lite diffus; är det en subjektiv eller objektiv fråga?

  Objektivt är som Populisten sa Gustaf Eriksson (Wasa) känd för att ha skapat den svenska nationalstaten och avskaffat valkungadömet, vilket jag ser som den insats som haft störst påverkan genom hela den svenska historien, men subjektivt lutar jag mig åt Karl XI.
  Karl XI:s livsgärning i att ha stabilisera riket i en osäker tid, genom reduktionen, indelningsverket, centralisation och den fredliga utrikespolitiken, ser jag som bland de bästa insatser en svensk regent någonsin genomfört. Jag tycker han är en underskattad och stor man i Sveriges historia, och mycket mer värd uppmärksamhet och hyllningar än hans bleka avbild till son.

 7. 7 Patrik Magnusson January 6, 2012 at 2:44 pm

  AD

  Jag ser frågan helt klart som subjektiv. Den är i princip omöjlig att besvara objektivt. Formuleringen är medvetet diffus för att inte styra de röstande för mycket utan låta var och en fatta sitt val utefter sina preferenser. Jag har t.ex. inte skrivit “mest betydelsefull för Sverige”, eller “mest betydelsfull kulturellt”, utan det ligger hos betraktaren att utifrån sin referensam avgöra vad som är betydelsefullt.

 8. 8 Andreas January 6, 2012 at 2:48 pm

  Jag röstar på Karl XI. Jag tycker inte alls han är underskattad, möjligtvis för de breda folklagren, men inte för historiker.
  Massiva reformer, utmärkta finanser på 1690-talet och egentligen ett nytt praktiskt sätt att tänka inom administrationen ger honom min röst. Gustaf III tvåa.

 9. 9 Fältmarskalken January 6, 2012 at 2:53 pm

  Såsom en sakupplysning i all välmening må här göras en anmärkning om benämningen av Konung Gustaf I.

  Populärt kallar vi ofta denne Konung Gustaf Vasa. En del skriver ock, av för mig något oklar anledning, “Wasa”. Möjligen gör man här någon relation till regalskeppet Vasa, som under föregående sekel något oegentligt nenämdes “Wasa”. Dock torde det stå helt klart att det under Konungens livstid icke var någon som kände honom vid namnet Gustaf Vasa. Inledningsvis nämndes han Gustaf Eriksson och sedan som Konung Gustaf. Bland de former av namnet Gustaf som ock förekom vid denna tid fanns ävenledes Gösta och Giöstaf.

  Såsom ättenamn finns användandet av namnet Vasa först belagt i slutet av 1500-talet. Detta har nogsamt utretts i dr Gillingstams banbrytande doktorsavhandling “Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden”.

  I vår Konungalängd torde den korrekta benämningen vara Gustaf I även om Hovet i den regentlängd som förekommer på dess hemsida skriver “Gustaf I Eriksson (Vasa)”.

 10. 10 FredrikR January 7, 2012 at 11:22 pm

  Den som kristnade Sverige och enade Götars och Svears riken fick min röst: Olof Skötkonung.

 11. 11 Populisten January 8, 2012 at 8:34 pm

  Nu har jag ändå röstat. På Karl XI efter att idag hört en underbar historia om honom (som alla goda historier är sanningshalten tveksam). Karl XI fick höra talas pm en präst som kritiserat honom från predikstolen. Kungen frågade då på viöken grund han kritiserats och fick svaret att det var på Bibelns grund. Då ska vi lyssna svarade Karl XI.

 12. 12 Erik Rune January 14, 2012 at 3:26 pm

  Karl XI går starkt och Karl XII visar sig också få röster. Men att Karl XI nästan är på väg att gå om Gustav Vasa, är det så rimligt och rättvist?

 13. 13 Patrik Magnusson January 15, 2012 at 3:25 pm

  Erik Rune,

  Rimlighet och rättvisa har nog inte så mycket med denna typ av opinonsundersökningar, men jag förstår din poäng. Inget ont om Karl XI som gjorde en gedigen insats som Kung, men jag håller nog med om att både Gustav I och II sticker ut mera med sin briljans.

  Kanske ett tecken i tiden att en svensk monark vars tydligaste bedrift var att sanera statsfinanserna vinner sådant tycke. Kanske något för våra republikaner att beakta. Vill ni verkligen ha Anders Borg som president?

 14. 14 Erik Rune January 15, 2012 at 7:41 pm

  Verklig historisk rättvisa kan Gustav Vasa och Gustav II Adolf göras endast om kriterierna för storhet bestäms av något mera än tycke och smak. Vet ej om mina kriterier är de bästa men påverkan på Sveriges historia, krigshistorien och kulturlivet borde ändå räknas högt, och på dessa tre områden utmärker sig de två förstnämnda tillsammans med Gustaf III. Jämförelser av detta slag kan lära en mera om Sveriges historia. Jag trivs också med vinkeln att kunna rösta på kungar 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: