Esse Non Videri tillrättavisad på SvD

Ibland när andan faller på och jag inte ids knåpa ihop ett helt blogginlägg brukar jag nöja mig med en kort kommentar på SvD eller andra nyhetssiters artiklar. Idag föll det mig in att kommentera nyheten att Palestina blivit UNESCO:s 195:e medlem. Dessvärre måste jag ha uttryckt åsikter som inte är riktigt lagliga för inom en halvtimme var min kommentar borttagen och ersatt med den bistra kommentaren: ”Den här kommentaren är flaggad för granskning”. Nu står bara ”kommentar borttagen” varför man får anta att SvD slutligen bestämt sig för att den verkligen var olämplig.

Naturligtvis böjer jag huvudet i skam och bereder mig att motta mina läsares fördömanden. För att ni själv skall få en möjlighet att bedöma hur grovt mitt övertramp var återger jag här den kommentar som ju nu av förklarliga skäl ej går läsa på SvD:

”Jomen, det verkar ju Rimligt. Palestina har en del att bidra med på Unescos område, träningsläger för självmordsbombare (utbildning), utveckling av Gradraketer med längre räckvidd (Vetenskap) och barnprogram med antijudiskt innehåll (Kultur). Undrar varför inte USA vill vara med och pröjsa detta?”

Patrik Magnusson, oberoende konservativ

Advertisements

18 Responses to “Esse Non Videri tillrättavisad på SvD”


 1. 1 Mörkblå October 31, 2011 at 5:00 pm

  Antar att den röda PK-lampan började blinka av inlägget 🙂

 2. 2 essenonvideri October 31, 2011 at 5:18 pm

  Mörkblå,

  Jo, den har tydligen blinkat utav bara tusan, för det är en hel rad med inlägg som kasserats, samtliga med det gemensamt att de tar Israeles sida, flera av dem betydligt beskedligare än mitt kan tilläggas. Yttrandefriheten står inte högt i kurs i dagens Sverige.

 3. 3 essenonvideri October 31, 2011 at 7:50 pm

  Efter att ha gjort ett litet experiment där jag anmälde en av mina egna kommentarer, en totalt intetsägande och harmlös sådan, och fick den spärrad också , börjar jag misstänka att SvD gör det väldigt enkelt för sig och helt enkelt plockar bort alla kommentarer som någon (eller möjligen ett visst antal) anmäler, utan att egentligen kolla innehållet.

  Det skulle i så fall även förklara varför det är så ensidigt vilka åsikter som plockas bort. Högermänniskor brukar gilla fri debatt och drar sig nog för att anmäla ett inlägg, medan vänstermänniskor oftare föredrar att vinna med alla medel, och använder sig mera systematiskt av ett sådant kryphål.

  -Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större.

 4. 4 Erik Rune October 31, 2011 at 7:50 pm

  Kommentaren är på eller strax över gränsen; jag hade också tagit bort den, kan jag ärligt säga.

  Om den nämnda “PK-lampan” började blinka på SvD beror det på att den värderade och normalt högst förtjänstfulle Esse Non Videri här, och bara just här, vidrörde (jag säger “vidrörde”, ej mer än så) en av goda skäl känslig humanistisk tandrot.

  Så fort någon säger “PK” (jmf ovan) bör man se upp ty då står humanismen på spel.

 5. 5 essenonvideri October 31, 2011 at 8:48 pm

  Erik Rune,

  Kan du som är en sansad meningsmotståndare hjälpa mig att förstå vad i min kommentar som placerar den på “fel” sida gränsen. Ok, den är elak och knappast särskilt balanserad (korta kommentarer tenderar gärna att bli lite mera vassa och onyanserade), och gör säkert palestinavännerna förbannade, men därifrån till att klassa den som “hets mot folkgrupp” och mena att den inte bör få yttras, bör steget i min värld vara ganska långt.

  Det faktum att Palestina (eller snarare de organisationer som gör anspråk på att representera palestinierna) tränar och utrustar självmordsbombare, planerar och genomför dessa dåd, och sedan betalar ersättning till överlevande attentatsmän i fängelse samt efterlevande till självmordsbombare är knappast omstritt, även om det finns delade meningar om legitmiteten i detta.

  Att Hamaskontrollerade Gaza utgör plattform för raketattacker mot civila mål inne i Israel är också ett obestridligt faktum. Även om raketerna är importerade från bl.a. Iran, så lär Hamas faktiskt ha gjort vissa modifieringar på dem lokalt bl.a. för att öka räckvidden. Främsta källan till ökad räckvidd är annars att importera från Kina istället.

  Det är även allmänt känt att barnprogram som “Morgondagens pionjärer” sänt av palestinska myndighetens TV-kanal innehåller många hatiska och hotfulla inslag riktade mot Israeler, men också uttryckligen mot judar.

  Givet att underliggande fakta är korrekta (vilket jag bestämt hävdar), vad är det som gör kommentaren “över gränsen”? Är det den ironiska inramningen? Något annat? Jag ställer inte detta som retoriska frågor, utan är genuint intresserad av att veta.

 6. 6 Andreas October 31, 2011 at 11:14 pm

  Nej den är verkligen inte över gränsen.

  Men att ta bort den säger ju mer om moderatorn på SvD. Det är det här som tyvärr nästan ingen kan se, att kritiseringsförbud mot t ex ett arabiskt land egentligen bottnar i en omedveten rasism. Man ska förstås passa sig för att svänga sig med det ordet alldeles för lättvindigt, men här är det berättigat. Att palestinierna har diktatur, dödar homosexuella, förtrycker kvinnor, predikar judehat osv ursäktas av svensk mediaelit av den enkla anledningen att man omedvetet inte förväntar sig bättre av dem. “De är araber/muslimer. Alltså har de lov av oss att bete sig som barbarer”.

  Det är en vidrig inställning mediaeliten har. Som om palestinierna vore djur, fria från ansvar och bara offer för Israel och västvärlden. Men att utmåla en människa som offer är att förminska henne.

  Själv anstränger jag mig för att bedöma alla människor oavsett hudfärg enligt samma måttstock. Att kritisera någon efter denna är att ta henne på allvar som en jämlike.

 7. 7 Fältmarskalken November 1, 2011 at 12:05 am

  Jag har icke mycket till överers för ironin såsom uttrycksätt i en seriös diskussion då den har en förmåga att trivialisera och förlöjliga vilket icke länder till ett fruktsamt samtal. I detta fall måste ändå medges att herr Magnussons underliggande fakta är obestridliga och helt klanderfria.

  Här hade det varit bättre om herr Magnusson låtit sin ironiska ådra vila och istället framfört kritiken på sitt vanligen seriösa och pedagogiska sätt. Dock bör herr Magnusson här nogsamt betänka att alla palestinska organisationer kanske icke skall dragas över samma kamm. Det finns även paltestinska krafter som måste betecknas som mer moderata och något villigare att finna en lösning på denna svåra fråga.

  Det stora problemet i den palestinska frågan är den vederstyggliga terroristorganisationen Hamas som med våld behärskar Gaza och som inget heller vill än staten Israels utplåning.

  Den palestinska frågan kan endast lösas genom att alla inblandade parter erkänner staten Israels existensberättigande. Innan dess kan ingen palestinsk stat upprättas och inga medlemskap i mellanstatliga organisationer tillåtas.

 8. 8 Erik Rune November 1, 2011 at 8:53 pm

  Hej, Esse Non Videri. Jag tackar för omdömet “sansad” och vill gärna leva upp till det.

  Ironin och elakheten i SvD-kommentaren var inte problemet utan det som h:r Fältmarskalken också var inne på: att inte dra alla över en kam.

  Genom ordvalet “Palestina” (och inte “palestinierna”) klarar den sig dock formellt kvar på gränsen.

  Men viktigare är följande: vad gjorde att någon kände vittringen av kverulans mot “PK”? Vad gjorde att Behring-Breivikspråket genast kom till instämmande användning? Det var, tror jag, närheten (med ironins borr) till humanismens känsliga tandhals.

  Ironiskt slängiga kommentarer i frågor om nationer och motsättningar mellan nationer kanske riskerar att leva för mycket sitt eget okontrollerbara liv för att humanistiska konservativa bör tillåta sig sådana.

 9. 9 Populisten November 2, 2011 at 9:43 am

  Jag har fått en betydligt harmlösare kommentar raderad på SVD vilket gjorde mig helt på det klara att ironi är helt dödsdömt om man vill vara säker på att slippa bli raderad.

  Nästan alla nättidningar med kommentarsfunktion har granskandet utlagt till ett och samma företag (vars namn jag så klart inte kommer ihåg). Med tanke på arbetets karaktär tror jag vi kan vara övertygade om att det utförs av samma typ av människor som sitter på call centers. Inget ont om ungdomar som har sitt första jobb eller jobbar extra under studier men några djupare politiska insikter styr knappast moderenandet.

 10. 10 essenonvideri November 2, 2011 at 7:29 pm

  Okej, Tack alla som bidragit till att vidga mina vyer kring yttrandefrihetens gränser. Jag vill kort delge er mina slutsatser. För det första så finns det i mina ögon en klar skiljelinje mellan vad som är vettigt att säga och vad som borde vara tillåtet att säga, en gränsdragning som jag inte är säker på att alla har lika klart för sig.

  Yttrande friheten är ett centralt demokratiskt värde. Den tillåter oss att uttrycka våra åsikter, även om de är korkade. Så vill jag ha det. Den dag vår rätt att yttra oss börjar villkoras med vad vi tycker är vi inne på en farlig väg. Tyvärr finns det en tendens att yttrandefriheten gradvis håller på att bli snävare på detta vis, endast de åsikter som av den vänsteranstrukna kultureliten är stämplade som ok (ofta benämnt politiskt korrekta åsikter) får framföras fritt.

  Sedan måste även en ganska extrem yttrandefrihetsanhängare som jag medge att det finns åsikter som faktiskt inte bör få yttras. Det kan t.ex. handla om att i ord uppvigla till brottsliga handlingar. Slaveriet under den politiska korrektheten är naturligtvis något som tidigast och mest drabbat de som uttrycker åsikter som är extremt avvikande från ”normen” t.ex. radikala nationalister, men med tiden har mycket konservativt och till och med en del liberalt tankegods kommit att klassas som ”över gränsen”.

  Jag måste i sammanhanget uttrycka viss besvikelse över att Erik Rune inte helt lyckade leva upp till mina högt ställda förväntningar. Att komma dragande med en viss norsk dårpippi i argumentationen i något slags försök till ”guilt by association” är faktiskt ganska låg nivå. Det visar också en brist på insikt om hur djupt problemet med den politiska korrektheten trängt in i demokratins kropp. Visst finns det extremister som jag inte vill bli det minsta förknippade med som använder PK-begreppet, men de allra flesta är tämligen moderata typer, vissa betydligt mer ”mainstream” än jag själv.

  Om vi därför håller isär vad som är lagligt och vad som är lämpligt att yttra så framstår i detta fall det senare som för mig mera intressant. I och med att modereringsfunktionen på SvD är så undermålig blir den helt ointressant som riktmärke, och jag känner mig tämligen bekväm med slutsatsen att vilka fel och brister min kommentar än må ha haft så var den inte hets mot folkgrupp.

  Däremot kan jag hålla med en del av den kritik som Erik Rune och Fältmarskalken riktade mot lämpligheten i kommentaren. Jag inser att min starka sida inte ligger på de korta och snärtiga kommentarernas område, utan snarare på de långa och analyserande inläggens område, vilket på sitt sätt är beklagligt, eftersom det går så fantastiskt mycket fortare att kläcka ur sig en elak ”oneliner”.

  Ironi är svårt, och uppskattas inte av alla. Samtidigt kan det rätt hanterat vara oerhört kraftfullt. Viss försiktighet kan nog vara påkallad, men jag tror ändå att ironin kan ha sin plats i en debatt. Risken att tolkas som att man drar alla över en kam med kommentar som den jag exemplifierade med i mitt inlägg tycker jag är den invändning som är mest värd att beakta. Här ligger en stor risk när man försöker vara allt för ekonomisk med orden.

  För undvikande av missförstånd kanske skall inflikas att jag helt delar den av Fältmarskalken framförda uppfattningen att det bland palestinierna finns individer och organisationer av vitt skiftande inriktning, varav många är moderata och söker konstruktiva lösningar, medan vissa är hatiska och begår terroristhandlingar riktade mot oskyldiga. Främst av de senare är givetvis Hamas.

  Samtidigt måste man kunna diskutera och kritisera länders (eller aspirerande länders) agerande utan att det därmed antas att man skuldbelägger varje enskild invånare i landet. Dagligen överöses vi i media med kritiska kommentarer riktade mot t.ex. USA och dess politik utan att dess avsändare anklagas för att dra alla amerikaner över en kam.

  Jag tycker också att det är ett bekymmer att olika måttstockar används beroende på vilket land som skall bedömas. Här silas ibland mygg medan kameler sväljs hela. Länder som USA och Israel får utstå spott och spe för minsta felsteg, medan långt värre handlingar knappt uppmärksammas om det begås av länder som Iran eller Nordkorea.

  Med detta sagt tycker jag mig ha lärt mig mycket på detta meningsutbyte, kanske inte om yttrandefriheten, men väl om mina egna begränsningar och riskerna med att uttrycka sig på visst sätt. Jag lever ju i den något naiva föreställningen om att det finns en högre rättvisa som gör att censur oftast är onödig eftersom korkade och elaka uttalanden oftast bara slår tillbaka på den som yttrar dem, och att det sämsta den som vill vinna en debatt kan göra är att med munkavle hindra sin motståndare att skämma ut sig själv med ogenomtänkta uttalanden.

 11. 11 Erik Rune November 2, 2011 at 8:44 pm

  Hej igen, Esse. tråkigt att du blev besviken. Låt mig kort nyansera mig.

  Anklagelsen “PK” används av trollhögern för att angripa humanism och människors lika värde. Ifrågasätts humanismen leder det förr eller senare till likgiltighet för människoliv. Den norske terroristen är ett exempel på denna typ av antihumanism, ett tydligt exempel eftersom han pratar på precis samma sätt som trollen. De konservativa ingår inte i denna sorts höger utan är fullt respektabla humanister. Därför finns ingen skuld genom association i mitt förra inlägg, det var i varje fall inte min avsikt. Vad jag menade var istället följande:

  Inget yttrande fälls i ett vakuum. När troll är aktiverade i en fråga måste man vara vaksam. Den strukna SvD-kommentaren var i sin brist på vaksamhet, i sin brist på nyansering inte fullt trollsäker.

  Det finns en SD:are i min vardag. När denna person är i närheten aktar jag mig noga för att bli bestulen på det jag säger. Hon kan ta ett uttalande och instämma i det på sitt eget sätt, använda det.

  Förnuftiga konservativa borde hålla reda på skillnaden. “PK”-anklagelsen är pestsmittad, inte minst efter Norge. Ingen humanist bör använda sig av det uttrycket, utan kritisera det. Och de konservativa borde hitta ett eget (trollsäkert om det går) ord för det likartade fenomen som just de känner sig nedtryckta av.

 12. 12 Fältmarskalken November 2, 2011 at 11:50 pm

  “Ifrågasätts humanismen leder det förr eller senare till likgiltighet för människoliv.”

  Här har herr Rune en stor poäng. Likgiltighet inför människoliv är något som, utifrån mitt perspektiv, kännetecknar alla de som föraktar rättstaten. Om dessa betecknas med höger eller vänster är i detta avseende fullständigt irrelevant.

  Ser vi på förra seklets förfärliga historia finnes dessvärre många tyranner som föraktade människolivet. Den blodsbesudlade kommunisten Stalin är ett exempel medan den förfärlige och lika blodsbesudlade nationalsocialisten Hitler är ett annat exempel. Dessa tyranner var i sanning inga humanister utan föraktade människolivets unika värde på allra grövsta sätt trots att deras ideologier, åtminstone enligt vissa, är väsenskilda.

  För att anknyta till ämnet för denna diskussion är palestinska Hamas ett exempel på en organisation som icke erkänner människolivets unika värde i det att organisationen har ägnat sig åt urskiljningslösa terrordåd där man fullständigt struntat i det faktum att oskyldiga civila dödas och lemlästas. En sådan organisation är inget annat värd än förakt.

  Det grundläggande är människans unika värde och rättstaten. För dessa värden kommer jag fortsätta argumentera alldeles oavsett om mina åskter anses såsom “politiskt korrekta” eller ej.

 13. 13 essenonvideri November 3, 2011 at 9:17 pm

  ”Ifrågasätts humanismen leder det förr eller senare till likgiltighet för människoliv”

  Här har jag inga invändningar. Respekten för människolivets okränkbarhet är och bör vara centralt för alla som aspirerar på att beteckna sig som demokrater och humanister.

  ”Inget yttrande fälls i ett vakuum. När troll är aktiverade i en fråga måste man vara vaksam.”

  Även detta uttalande rymmer en viktig insikt. Nästa oavsett vilka åsikter man förfäktar så löper man alltid risken att bli ”ihjälkramad” av personer med unkna motiv och sjuka åsikter. Ditt exempel med den närstående SD:aren känns tyvärr igen allt för väl. Jag har vid ett flertal tillfällen observerat hur tämligen försynt kritik mot aspekter av den svenska migrationspolitiken får mera extrema främlingshatare att hoppa jämfota av glädje och frustande uttrycka sin glädje över att ha funnit en själsfrände som i deras fantasivärld ”också vill kasta ut alla svartskallar”.

  Faktum är att risken att få medhåll från extrema tokskallar känns mera besvärande än att sågas av politiska motståndare till vänster när man uttalar sig i vissa frågor, t.ex. rörande flyktingar. Detta är en nog så viktig och tämligen bortglömd problematik när man diskuterar det inskränkta debattklimatet. Vissa frågor är omöjliga att diskutera inte bara för att anhängarna av den rådande ortodoxin vill kväsa diskussionen, utan även för att den rådande ortodoxins kritiker är så extrema och fanatiska i sina åsikter att ingen vågar yttra sig av rädsla att förknippas med dem.

  ”Anklagelsen ”PK” används av trollhögern för att angripa humanism och människors lika värde. (…) Förnuftiga konservativa borde hålla reda på skillnaden. ”PK”-anklagelsen är pestsmittad”

  Jag förstår vad du menar här, men jag är inte riktigt säker på att jag instämmer helt. När det gäller begrepp och symboler är det alltid en svår balansgång när man skall ta strid om sådana om andra försöker erövra dem, och när det är bättre att ge slaget förlorat och hitta ersättare. Ett klassiskt exempel är ju hakkorset. Före Hitler besudlade den symbolen med mord och terror var det en inte helt ovanlig symbol använd av så vitt skilda organisationer som ett flygvapen och ett försäkringsbolag. Även om dessa båda med gott fog kunde hävda att deras verksamhet inte hade något med nazism att göra och att de faktiskt ”var först” så fanns inte så mycket annat för dem att göra än att dumpa hakkorset. Det hade för all framtid blivit pestsmittat av alla de bestialiska handlingar som utförts under dess tecken.

  Ett annat exempel rör sådana nationella symboler som Sveriges flagga. Under 80- och 90-talen försökte nynazistiska och andra extremistiska grupperingar med viss framgång göra dessa symboler till sina. Det fanns också en tendens att samhället i stort gick dem till mötes genom att kapitulera dessa symboler. Röster höjdes för att förbjuda dess användning i olika sammanhang eftersom de förknippades med dessa ondskans tjänare. Dessbättre verkar dessa tankar ha klingat av, och en viss beslutsamhet från det respektabla samhället att återerövra dessa symboler ha infunnit sig. Att ha givit upp den svenska flaggan till rasisterna hade varit helt onödigt och mycket tragiskt.

  Till Fältmarskalkens kommentar har jag inte så mycket att tillägga annat än att jag instämmer.
  ”Det grundläggande är människans unika värde och rättstaten. För dessa värden kommer jag fortsätta argumentera alldeles oavsett om mina åsikter anses såsom ”politiskt korrekta” eller ej.”
  Just dessa åsikter är väl inte det som jag främst förknippar med ”politisk korrekthet”, men förvisso kan det säkert finnas en och annan förvirrad själ där ute som skulle stämpla detta och annat som jag eller du anser som ”PK”. Däri kan jag kanske se att begreppets största svaghet ligger, att det är så vagt definierat. Det kan bli till nästan vad som helst som dess användare (och dess kritiker) gör det till.

 14. 14 Fältmarskalken November 4, 2011 at 12:10 am

  Herr Magnusson,
  “Just dessa åsikter är väl inte det som jag främst förknippar med ”politisk korrekthet”, men förvisso kan det säkert finnas en och annan förvirrad själ där ute som skulle stämpla detta och annat som jag eller du anser som ”PK”.

  Just Palestinafrågan är dessvärre en fråga där det finns mången “förvirrad skäl” inom den besynnerliga floran av vänsteranhängare där den “politiska korrektheten”, d.v.s. oförbehållsamt stöd till alla organisationer och stater som säger sig stödja Palestina, går före respekt för människoliv och rättstat. Dessa vänsterns vederstyggliga icke-humanister stödjer hellre terroristorganisationen Hamas och stater som Iran och Syrien, där rättsäkerhet är fullständigt okända begrepp, än rättstaten Förenta Staterna.

  Se och på den i och för sig fullständigt misslyckade aktionen “Ship-to-Gaza” förliden sommar. Bland de äldre tillskyndarna av denna stödaktion för terroristorganisationen Hamas återfanns en och annan av de vänsterns ickehumanister som under 70- och 80-talen helt okritiskt pläderade för den så kallade “fredsrörelse” som styrdes av den röde satans kommunistiska lakejer i Moskva. Även här innebar den “politiska korrektheten” att de falska budskapen från rättsosäkerhetens Sovjet sattes före rättstaten Förenta staterna.

  Hela min poäng är att vänstern genom den “politska korrekheten” allt som oftast och under långerliga tider har prioriterat annat än människans unika värde och rättsstaten. Från detta perspektiv finner jag min anmärkning relevant.

 15. 15 essenonvideri November 4, 2011 at 7:50 am

  Fältmarskalken: “Det grundläggande är människans unika värde och rättstaten. För dessa värden kommer jag fortsätta argumentera alldeles oavsett om mina åskter anses såsom ”politiskt korrekta” eller ej.”

  Jag inser i ljuset av din senaste kommentar att jag nog misstolkat citatet ovan. Jag läste kommentaren som “Jag stödjer rättsstat och människovärde trots att dessa värden stämplas som PK” vilket skulle ha gått i linje med Erik Runes kommentar, men som jag inte fick att gå ihop med min verklighetsuppfattning.

  Nu läser jag snarast kommentaren som “Jag stödjer rättsstat och människovärde trots att dessa värden inte anses som PK” Då stämmer det betydligt bättre med min världsbild.

  För att dröja kvar vid konflikten mellan Israel och Palestina, där ju den i Sverige politiskt korrekta ståndpunkten är att fördöma Israel och ursäkta Hamas, så ser vi tydliga exempel på hur människovärde och rättsstat nedprioriteras till förmån för ideologisk rättrohet.

  Israel är en rättsstat och en demokrati. När Israel griper till vapen för att försvara sin befolkning mot terrorangrepp så strävar man efter att angripa militära mål, och minimera civila offer. Israel har i princip accepterat tanken på en palestinsk stat förutsatt att den låter Israel leva i fred.

  Hamas är en terrororganisation som, förvisso med folkligt stöd, styr i Gaza utan tillstymmelse till respekt för mänskliga rättigheter. När de griper till vapen gör de civila till sin främsta måltavla, och när Israel slår tillbaka använder man sin egen civilbefolkning som “mänskliga sköldar” för att plocka propagandapoäng och kunna visa upp civila offer för Israels insatser. Hamas kräver staten Israels utplåning.

 16. 16 Erik Rune November 4, 2011 at 2:37 pm

  Esse Non Videri, jag tackar för ditt kloka svar. Nu hoppas jag att ingen ska behöva vara besviken längre på eventuellt förlorade sans och vett 🙂

 17. 17 essenonvideri November 4, 2011 at 2:39 pm

  “Nu hoppas jag att ingen ska behöva vara besviken längre på eventuellt förlorade sans och vett”

  Nejdå, det är som alltid ett nöje att debattera med dig 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: