De ofullkomliga politikerna

Att Håkan Juholt är i blåsväder på grund av lite trixande med bidrag torde inte ha undgått någon. Jag tänkte inte strö mera salt i den stackars krakens sår. Det finns det så många andra, både på min sida och på Juholts egen, som gör. Istället skulle jag vilja föra ett resonemang om politiker i allmänhet och fuskande politiker i synnerhet. Juholt är ju nämligen inte ensam genom historien som ställts till svars för olika typer av oegentligheter, och även om sossar i mina ögon verkar synnerligen välrepresenterade, så är den bistra sanningen att fifflarna finns lite överallt, i alla partier, och på alla nivåer.

Vill du verkligen anförtro dina pengar till denne man....

Egentligen borde detta inte förvåna. Politiker är nämligen människor, och människor är ofullkomliga. Hur mycket välmenande liberaler än försöker övertyga oss om motsatsen kvarstår faktum att människan är en bräcklig varelse, som dagligen för en inre kamp mellan egoism, rädsla, maktbegär och kanske en liten dos ren ondska å ena sidan, och höga ideal, självdisciplin, medkänsla och generositet å den andra.

Vi fattar tusentals beslut dagligen. De flesta av dessa valsituationer är ganska små och odramatiska, men en del är mera betydelsefulla och inte sällan innehåller de ett element av frestelse, en chans att genom att göra ett oetiskt val skaffa sig olika fördelar. Lyckligtvis väljer de flesta av oss för det mesta klokt. Vi följer lagar och vi hjälper våra medmänniskor. Ingen är dock perfekt. Ibland gör vi alla mindre lyckade val. En del väldigt sällan, en del ofta. En del begår förhållandevis små synder, andra riktigt grova.

Politiker är i detta avseende precis som vilka andra människor som helst. Visa är i det stora hela hedervärda, andra riktiga rötägg. Det som skiljer politiker från oss andra är att de har en särskilt position i samhället. De sitter i en maktställning. De har utsetts av oss alla att fatta mera övergripande beslut, och att förvalta våra gemensamma resurser. Därmed kommer de oftare att hamna i valsituationer som innebär frestelser, och deras frestelser kan vara oerhört mycket större än andras. Därför är det inte så konstigt att de titt som tätt ertappas med fingrarna i syltburken. Inte minst som de är tämligen övervakade av media. Detta konstaterat som en förklaring, inte en ursäkt.

...eller till denna kvinna?

Tvärtom är det naturligtvis förkastligt att så missbruka ett förtroende som vissa politiker gör. Vi har rätt att förvänta oss av dessa personer att de skall vara snäppet bättre än oss andra, att de skall föregå med gott exempel. Tyvärr tycks den kvaliteten hos våra ledare vara allt för sällsynt. Den tid då samhället genomsyrades av en kristen etik, då vi hade en ämbetsmannakår som drevs av pliktkänsla är dessvärre förbi. För 50 år sedan skulle det i ryggmärgen på en politiker av Juholts kaliber ha suttit en självklar känsla för att han helt enkelt inte har moralisk rätt att begära de bidrag han begärt. Tanken att utnyttja en oklarhet i ett regelverk eller gömma sig bakom okunskap om detta regelverk skulle aldrig ha föresvävat denne politiker.

Vad kan vi då göra åt detta? Tyvärr finns det nog inga enkla lösningar. På sikt är den bästa lösningen att försöka ändra de förhärskande värderingarna i samhället i stort. Vi måste bort från en tillvaro där vi främst frågar oss vad vi kan få ut av andra, till förmån för en där vår första fråga blir vad vi kan bidra med. Vi måste ersätta dagens ensidiga fokus på materiell konsumtion som mått på framgång och lycka, med ett fokus där personliga prestationer är det som ger status. Här har våra politiker (men också många andra, inte minst näringslivets toppar) en viktig roll både som föredömen, och genom att med sina politiska beslut främja ett sådant synsätt

Detta är dock inget som görs i en handvändning, och även om det mot förmodan skulle vara möjligt så innebär det ingen helgardering. Om människan är så ofullkomlig som jag påstår kommer vi alltid att i viss mån dras med problemet att folk, inklusive politiker, fifflar. Därför är det också viktigt att minska utrymmet för fiffel. Ju mera komplicerade skatte-, avdrags-, och bidragsregler vi har, desto större blir utrymmet för fiffel.

Ju snårigare denna djungel av regler är desto svårare och dyrare är det att kontrollera att folk följer dem. Ju mera det finns att vinna på att navigera i denna djungel, desto mera tid och resurser blir det rationellt för den enskilde att lägga på detta, tid och resurser som kunde ha lagts på att skapa nya varor och tjänster istället för att trixa till sig en större andel av redan befintliga. Enkla, tydliga och få regler bör eftersträvas. Här finns säkerligen mycket upprensning att göra.

Man bör också minska den börda som läggs på politikernas axlar. I ett samhälle där allt fler beslut och mer än hälften av alla ekonomiska resurser ligger i politikernas händer kommer vi oundvikligen att skapa en situation där allt för många politiker placeras i situationer de helt enkelt inte är vuxna att hantera. De utsätts för gigantiska frestelser som de saknar verktyg i form av värderingar och fostran att stå emot. De förväntas fatta beslut i frågor där deras intellektuella och empatiska tillgångar helt enkelt är otillräckliga.

Mera resurser bör överföras från politikernas fögderi till den enskildes. Inte för att enskilda medborgare på något sätt skulle vara bättre människor än politiker, men för att det i ett samhälle där resurserna hanteras decentraliserat blir mindre utrymme för ett fåtal personer att hantera en stor del av de övrigas resurser, och därmed mindre frestelse att utnyttja en sådan situation.

Mera beslut bör överföras från politikerna till den enskilde. Vi måste en gång för alla göra upp med myten att en politiker är en övermänniska som vet bättre en den enskilde vad den enskilde önskar eller behöver. Vi behöver politiker som kan fatta övergripande beslut, som kan se till det allmännas bästa. Vad vi inte behöver är politiker som vill och tror sig kunna styra varje medborgares liv i minsta detalj. Denna typ av makthungriga småpåvar bör med fördel hållas långt borta från politiken.

Patrik Magnusson

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: