Svenska STASI-agenter…

…borde naturligtvis hängas ut. Att som nu ge en forskare tillstånd att skriva om det material SÄPO har om landsförrädarna är fövisso bra, men inte att förbjuda att namnen offentliggörs. Det bästa vore ju om de osm tjänat diktaturen genom att spionera på Sverige kunde åtalas, men i brist på detta bör i alla fall deras historia skrivas. Varför skall dessa visas större hänsyn än de svenskar som för 70 år sedan gick en annan tysk diktaturs ärenden. Dessa hängs minsann ut utan pardon.

En fördel med att offentliggöra namnen nu är att de utpekade sannolikt till stor del ännu är i livet och får en chans att ge sin version av historien, och att andra som kan vittna om eventuella felaktigheter i uppgifterna också hinner göra det. En annan fördel är att en del av STASI-svenskarna kanske ännu är yrkesverksamma på nyckelpositioner i samhället. Medborgarna bör ha rätt att veta om t.ex. en ledande politiker eller annan opinionsbildare har lik av denna kaliber i lasten. Det måste helt enkelt påverka deras trovärdighet. För de personer som på goda grunder kan misstänkas gått DDR:s ärenden, men som faktiskt inte finns med i STASI-arkiven borde det också vara en lättnad att bli rentvådd.

Sedan bör man inte stanna vid det 50-talet namn som nu är aktuella, utan i samarbete med Tyskland, USA, och andra som kan tänkas ha viktigt material vaska fram så många landsförrädare det bara går att hitta och ofentliggöra vad som skett. Den som tjänat diktaturen bör få stå till svars åtminstone inför historiens domstol. Det kan också tjäna som varning till de som av olika skäl i framtiden lockas att sälja ut sitt land.

/Patrik Magnusson

Advertisements

4 Responses to “Svenska STASI-agenter…”


 1. 1 torysocialist September 16, 2011 at 7:48 pm

  Ja, det är intressant det här. Troligen ligger det kvar någon sorts lojalitet till den östeuropeiska statssocialismen, som i många svenskars ögon “ju ändå ville så väl”.

  i så fall är det en sorglig relativisering av diktaturen.

 2. 2 Allianspartisten September 25, 2011 at 12:28 am

  Min gissning är att en publicering skulle bli något “pinibel” för kamraten Ohlys kommunistparti.

  Om jag inte minns alldeles fel uppmärksammades i Uppdrag Granskning, en kamrat vid namn Bertil Måbrink (…numera ledamot för partiet i Blekingelandstinget) såsom en flitig besökare på den östtyska ambassaden på den tiden det begav sig. Jag vill givetvis på inget sätt peka ut eller anklaga någon utan endast exemplifiera att höga partipotentater (…Måbrink var partistyrelsemedlem) regelbundet trakterades på kamraten Honeckers ambassad.

  Bland kamraten Måbrinks många dumheter hör för övrigt en resa till Nordkorea 1985, se http://svt.se/content/1/c6/26/17/70/Koreaartikel.pdf

  Och som sagt, nämnde Moskavutbildade kommunist tjänar fortfarande partiet.

 3. 3 essenonvideri September 25, 2011 at 8:43 am

  Allianspartisten,

  Frågan är om inte det skulle bli än mer pinsamt för socialdemokraterna och enskilda kulturpersonligheter. Det är ju inget tvivel om att VPK solkade ner sig ordentligt med kamtraterna i öst, men innerst inne tror jag de är ganska stolta över detta, och att deras väljare är ganska förlåtande.

  För socialdemokraterna kan det dock visa sig mera pinsamt, för jag tror att man hittar ganska många inflytandeagenter för öst i deras led. Dels fanns ju partiaktiva som t.ex. Stellan Arvidsson och Britta Stenholm (båda s-märkta skolpolitiker) som engagerade sig i vänskapsförbundet Sverige DDR och därmed öppet stödde diktaturen.

  Dels fanns det säkert en hel del dolda agenter inom rörelsen som rapporterade till sina herrar i Berlin och försökte påverka politiken i “rätt” riktning, t.ex. i form av nedrustning och kärnvapenfria zoner. Att dessa riktade in sig främst på (s) beror naturligtvis i huvudsak på att de var det statsbärande partiet, men verksamheten underlättades sannolikt av att den politiska jordmånen var gynnsam. Många vänstersossar beundrade öppet eller i tysthet DDR-staten.

  Att just ledande skolpolitiker hade så framträdande roll i DDR-propagandan kastar naturligtvis intressant ljus över svensk skolpolitik. Om man undrar över hur det kunde gå så fel med den svenska skolan kan det vara informativt att veta att flera av de ledande arkitekterna av flumskolan hade Honecker som sin husgud.

 4. 4 Allianspartisten September 25, 2011 at 9:11 am

  Du har säkert rätt i att det kan finnas socialdemokrater som har en hel del persedlar i denna “smutsiga byk”. Socialdemokraternas hållning till öststaterna var ju minst sagt märklig och den av dig nämnde kamraten Arvidsson, ordförande i “diktatorkramarorganisationen” Förbundet Sverige-DDR” och tilllika aktiv i systerorganisationen Förbundet Sverige-Sovjetunionen, är bara ett exempel på denna riktigt solkiga del av socialdemokratiska partihistorien.

  Även i den socialdemokratiska partiledningen fanns en beundran för öststaterna. År 1983 skriver den blivande statsministern, kamraten Carlsson, följande:

  “Såväl Sovjetunionen som länderna i Östeuropa har genomfört en snabb industrialisering och har en hög bruttonationalprodukt. Det finns åtskilligt att invända mot systemet i dessa länder, men de bevisar ovedersägligen att kapitalismen inte har monopol på att skapa materiellt välstånd.”
  [Boken “Vad är socialdemokrati?” Stockholm : Socialdemokraterna, 1983, ISBN 9153201655.]

  Även om kamraten Carlsson i grunden är en övertygad demokrat legitimerade ändå citerade typ av ståndpunkter en tolerans gentemot de otäcka dikaturer som fanns i Östeuropa. Från detta perspektiv är det därför inte märkligt att kamrater som Stellan Arvidsson och andra, utan partiets avståndstagande, kunde hålla på med sin smutsiga pro-kommunistiska verksamhet.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: